Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Informacje ogólne

Nazwa Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie
Adres ul. Szkolna 5
42-512 Psary
Kontakt
Telefon
32 267 22 15
Opis Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie jest instytucją publiczną, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego i Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka. Organem prowadzącym jest Gmina Psary. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
ZSP Nr 2 w Sarnowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Psary. Jest placówką jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Sarnowa i Preczowa.

Organami zespołu są:

   dyrektor,

   wicedyrektor,

   rada pedagogiczna,

   rada rodziców,

   samorząd uczniowski.


Działalnością placówek kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków, wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowywany przez dyrektora ZSP Nr 2 w Sarnowie i zatwierdzony przez Wójta Gminy Psary.
Szczegółowa struktura organizacyjna zespołu oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów opisane są w statucie jednostki.
ZSP Nr 2 w Sarnowie realizuje proces nauczania i wychowania w oparciu o:

   podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
   typach szkół,

   szkolny zestaw programów nauczania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-27 10:38:16
Data utworzenia 2013-07-03
Data udostępnienia 2018-06-27 10:38:15
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Barańska
Udostępnił Admin